Velkommen til Galan Mogensen

Her er Madelene, huner lidt tręt.